Mustafa Kemal, halka yeni harfleri tanıtıyor, Sivas. (19.09.1928)