Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda, İsmet İnönü, Kazım Özalp ile Yeni Harfler konulu toplantıların birinde. (29.08.1928)

Karakter Boyutu

Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda, İsmet İnönü, Kazım Özalp ile Yeni Harfler konulu toplantıların birinde. (29 Ağustos 1928)

30 Ağustos 1928 tarihli Milliyet’in Arap harfli Türkçe haber manşeti:

“Türk alfabesi, Türk imlası ve Türk sarfı (dilbilgisi) dün Riyaseticumhur sarayında kati (kesin) şeklini aldı.”

Dün Reisicumhur Hazretleri’nin nezdlerinde bütün memleket münevver ve ediplerinin iştirakiyle öğleden sonra akdedilen konferansta beş saat devam eden münakaşaları müteakip tam bir ittifakla Türk alfabe ve imla kaidelerinin kati (kesin) şekli tespit edildi.”

Milliyet Gazetesi, 30 Ağustos 1928

Bu fotoğrafı paylaş
Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda, İsmet İnönü, Kazım Özalp ile Yeni Harfler konulu toplantıların birinde. (29.08.1928)