Mustafa Kemal Atatürk ve Afganistan Kraliçesi Süreyya Tarizi, Kraliçe Süreyya'nın kardeşi Huriye Tarzi Hanım, Afgan Kralı Amanullah Han T.B.M.M. balkonunda. (20.05.1928)