Mustafa Kemal Atatürk'ün Cağaloğlu'ndaki CHP binasını ziyareti, İstanbul. (10.07.1927)