Şapka İnkılabı döneminde, Atatürk melon şapkasıyla. (1925)