Mustafa Kemal Paşa Adana Seyahatinde eşi Latife Hanımla birlikte hükümet konağının merdivenlerinde. (19.01.1925)

Karakter Boyutu

Mustafa Kemal Paşa Adana Seyahatinde eşi Latife Hanımla birlikte hükümet konağının merdivenlerinde. (19 Ocak 1925)

Latife Hanım ve Gazi Adana Hükümet Konağı’nın merdivenlerinde, hemen arkalarında Adana Belediye Başkanı Ali Münif Yeğenağa bulunmaktadır.

Fotoğraf kaynağı: Atatürk’le Beraber, İsmail Habib Sevük, Hazırlayan: Lütfü Tınç, İş Bankası Kültür Yayınları. 1. Baskı, Haziran 2008, ISBN: 978-9944-88-384-9. Sayfa: 25

Bu fotoğrafı paylaş
Mustafa Kemal Paşa Adana Seyahatinde eşi Latife Hanımla birlikte hükümet konağının merdivenlerinde. (19.01.1925)