Gazi Mustafa Kemal Paşa, Samsun'da 15. Tümen subaylarıyla. (24.09.1924)

Karakter Boyutu

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Samsun'da 15. Tümen subaylarıyla. (24 Eylül 1924)

HİÇ UNUTAMADIĞI SİLÂH ARKADAŞLARIYLA

Atatürk yurt seyahatlerinde gittiği beldenin büyük-küçük askeri birliklerini ziyaret ederdi. Buralarda her şeyle ilgilenir, koğuşlara, yemekhanelere, revirlere girer çıkardı. Kıdemli silah arkadaşlarını bulur, fiili hizmetten çekilmiş olsalar bile, onları arardı.

Yukarıda ilk defa yayınlanan hatıra fotoğrafta Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini, 16 Eylül 1924 de, Samsun'da Onbeşinci Tümen Karargahında görüyoruz.

Atatürk'ün sağındaki, Tümen Kumandanı Fehmi Paşa'dır.

Büyük Taarruzda, o unutulmaz TINAZTEPE'nin düşman boğaz boğaza savaşta, alayının başında yiğitçe dövüşen kaymakam Fehmi Bey, Başkumandanlığın inhası üzerine takdirname ile terfi etmiş, Soyadı Kanunu çıkınca da Atatürk, çok silah arkadaşında olduğu gibi, Fehmi Paşa'ya da TINAZTEPE soyadını vermişti. 

Mustafa Kemal Paşa'nın sağında Tümen Komutanı Fehmi Paşa bulınmaktadır. Büyük Taaruzda Tınaztepe'nin düşmandan temizlenmesi için yiğitçe savaşan Fehmi Bey'e Tınaztepe soyadı verilmiştir.

Kaynak: Atatürk’ün Son Günleri, Cemal Kutay, 3. Baskı Ekim 2005. İklim Yayıncılık. ISBN: 975-988-847-5. Sayfa:109

Bu fotoğrafı paylaş
Gazi Mustafa Kemal Paşa, Samsun'da 15. Tümen subaylarıyla. (24.09.1924)