Çankaya Köşk’ü bahçesinde Latife Hanım’la birlikte, Ankara. (05.03.1923)