Konya'da Mevlana Türbesi'ni ve Derğahı'nı ziyareti sırasında. (22.03.1923)