Fransız diplomat ve yazar Claude Farrere'nin İzmit'te karşılanışı. (18.06.1922)