Fransız diplomat ve yazar Claude Farrere'nin İzmit'te karşılanışı. (18.06.1922)

Karakter Boyutu

Fransız diplomat ve yazar Claude Farrere'nin İzmit'te karşılanışı. (18 Haziran 1922)

İZMİT İSTASYONU'NDA

Bu anı, 22.11.1938 tarihinde Atatürk’ün huzurunda anlatılmıştır.

İzmit düşman saldırısından kurtulduktan bir süre sonra Mustafa Kemal İzmit’e gelmiş, bir zamanlar Sultan Aziz’in yılda birkaç gün güzel vakit geçirmek için devlet hazinesinden avuç dolusu para harcayarak yaptırdığı ve bugün Cumhuriyet rejiminin gerçek sahibine, yani millete verdiği şimdiki hükümet konağı olan köşke yerleştirilmişti.

O tarihlerde ünlü sanılan ve sonunda ünü gibi karakterinin de ne olduğu anlaşılan bir Fransız yazar ve romancısı Claude Farrere, Mustafa Kemal’i görmek özlemi ile İzmit’e gelmişti. Mustafa Kemal bu Fransız’ı o padişahlar köşkünün bir salonunda kabul ettiği bir sırada ben de diğer bazı vatandaşlarla beraber hazır bulunuyordum.

Claude Farrere, Mustafa Kemal’in karşısına çıkıp ellerini saygıyla tutar tutmaz, Türk’ün soyluluk ve erdemliğiyle beraber şahametini de bir çift mavi gözün derinliğinde bütün büyüleme ve alımıyla gördü ve bir şey söylemeye kendinde güç bulamadan dizleri çözülerek yere çöktü ve bayıldı.

Mustafa Kemal hemen bayılan adamı tedavi ettirdi. Claude Farrere kendine geldikten sonra bir süre Mustafa Kemal’in yanında kaldı.

İlk söze Claude Farrere başladı:

-“Beni maruz görünüz. Ben buraya bir şair ilhamıyla ve bir yazar duygusuyla gelmek isterken bana bir takım siyasal görevler vermek isteyenler oldu. Şaşkınlığın, baygınlığım bundan ileri gelmiştir. Sizin karşınızda siyasi bir rol oynamak amacıyla çıkmışken, sizi görür görmez bayıldım.”

Mustafa Kemal henüz kendisini ve giriştiği devrimin önemini ve büyüklüğünü anlamamış olanların siyasi aracı olmak üzere gönderilen bu zavallıyı avutarak gönderdi.

Kemal Öz

Kaynak: Atatürk’ten Anılar, Kemal Arıburnu, İnkılap Kitapevi 1998. ISBN: 975-10-1392-5. Sayfa:51 (Kemal Öz, Ulus gazetesi, 27.11.1938)

Bu fotoğrafı paylaş
Fransız diplomat ve yazar Claude Farrere'nin İzmit'te karşılanışı. (18.06.1922)