Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, İsmet İnönü, Rusya Elçisi Aralof, Azerbeycan Elçisi İbrahim Abilof'la birlikte, Afyon Çay'da. (30.03.1922)