Mustafa Kemal Atatürk, Çankaya Köşkü bahçesinde, Ankara. (04.06.1921)