Atatürk Tunceli Pertek'te Singeç Köprüsü'nün açılışında. (17.11.1937)

Fotoğraf Kaynağı: Atatürk Gazi Mustafa Kemal, Foto Cemal Işıksel, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1969. Sayfa: 159
Fotoğraf Sanatçısı: Cemal Işıksel
Karakter Boyutu

Atatürk Tunceli Pertek'te Singeç Köprüsü'nün açılışında. (17 Kasım 1937)

Atatürk'ün Son Açtığı  Bayındırlık Eseri Tunceli’deki Singeç  Köprüsüdür

Bu adın geçmişteki hikayesi şuydu:

Asırlarca, Munzur suyu (Hozat Deresi) üzerinden geçenler sinerek (gizlenerek) geçtikleri için bu isim verilmişti. Böylesine kaygıların kalmamış olmasına rağmen, huzur ve güvenliğin nasıl bir nimet olduğunu anlatmak için ismin yerinde kalması tercih edilmişti.

Akşam Gazetesi, 18 Kasım 1937

Akşam Gazetesi, 18 Kasım 1937

Atatürk Tunceli Pertek'te Singeç Köprüsü'nün açılışında. (17 Kasım 1937)

Atatürk Tunceli Pertek'te Singeç Köprüsü'nün açılışında. (17 Kasım 1937)

Kaynak: Atatürk’ün Son Günleri, Cemal Kutay, 3. Baskı Ekim 2005. İklim Yayıncılık, ISBN: 975-988-847-5. Sayfa: 66

Bu fotoğrafı paylaş
Atatürk Tunceli Pertek'te Singeç Köprüsü'nün açılışında. (17.11.1937)