Mustafa Kemal Atatürk Gazi Orman Çiftliği'nde yılın mahsulünü sevinçle incelerken. (14.07.1929)