Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Ankara Çiftlik İstasyonu yakınlarında düzenlenen tatbikatta, Sakarya adlı atı ile. (10.02.1923)