Mustafa Kemal, Eski Bahriye Nazırı H. Rauf Orbay ile Sivas Kongresi günlerinde. (06.09.1919)