Derne'de asker ve sıhhiyeci arkadaşlarıyla. (1912)

Fotoğrafdakiler: Mustafa Kemal, Derne'de Kızılay heyeti ile: (sağdan) Nuri Conker, Mebus Yusuf Şetvan, Bingazi Komutanı Enver Bey (Birinci Cihan Savaşında Başkomutan Vekili ve Harbiye Nazırı), Derne Komutanı Mustafa Kemal ve askerî Başhekim Dr. İbrahim Tali Bey (Istlklâlâ Savaşında önemli siyasî temsilcilik, Cumhuriyet devrinde mebusluk, elçilik ve müfettişlik etmiştir).
Karakter Boyutu

Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal Trablusgarp Harbi'nde Kızılay (Hilal-i Ahmer) Heyeti ve arkadaşları ile birlikte. (1912)

Bu fotoğrafı paylaş
Derne'de asker ve sıhhiyeci arkadaşlarıyla. (1912)